Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut
Ronny Maarud
05. March 2021, kl. 14:27
Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut

Pressemelding | Dato: 05.03.2021 | Samferdselsdepartementet

| Nr: 34/21

- De tre foregående konkurransene om trafikkpakker har ført til et bedre togtilbud for de reisende, samtidig som staten bruker mindre av felleskapets midler enn før på å kjøpe persontogtjenester. Jeg har god tro på at konkurransen om Trafikkpakke 4 også vil gi gode effekter. Det er positivt at konkurransen nå er i gang, etter at blant annet korona gjorde det nødvendig med utsettelse i fjor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Jernbanedirektoratet sendte i dag ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4. Trafikkpakken omfatter persontogtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo.

Konkurransen om Trafikkpakke 4 er den første med togtilbud som kun kjøres på Østlandet. Storparten av togreiser i Norge gjennomføres i dette området, og det er derfor mange passasjerer som til vanlig bruker togtilbudene i denne pakken.

- Hovedmålet med konkurransen er at den skal bidra til flere og mer fornøyde reisende. Virkemidlene er et attraktivt kundetilbud, forbedret kundeservice, kostnadseffektiv drift og et godt samarbeid med andre aktører i transportsektoren, sier Hareide.

Togtilbudene i Trafikkpakke 4 er for øvrig med i et omfattende rute-, pris- og billettsamarbeid med kollektivselskaper i berørte områder. Målet er å gi de reisende et sømløst kollektivtilbud.

Utsatt med ett år
I juni i fjor besluttet Jernbanedirektoratet å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4, med trafikkstart for pakken i desember 2023 – ett år etter opprinnelig plan. Dette kom i hovedsak som en følge av usikkerhet knyttet til Covid-19-pandemien og fremdriften i berørte infrastrukturprosjekter. Denne usikkerheten er nå tatt hånd om.

Den fjerde i rekken
I løpet av det siste halvannet året har det vært oppstart for trafikkpakkene 1: Sør, 2: Nord og 3: Konkurransene om disse tre pakkene har gitt gode resultater. Togtilbudet blitt bedre, samtidig som staten, det vil si skattebetalerne, betaler mindre for å kjøpe persontogtjenester nå enn ved direkte forhandling med Vy (tidligere NSB).   

- Pengene som staten sparer inn på å konkurransene kan vi i stedet bruke til å bygge og vedlikeholde jernbanen, eller benytte dem til andre samfunnsnyttige formål, sier samferdselsministeren. 

Videre framdrift
Jernbanedirektoratet har satt 31. august i år som frist for prekvalifiserte tilbydere til å levere inn tilbud i konkurransen om Trafikkpakke 4. Kunngjøring av vinnende togoperatør og signering av kontrakt for en periode på ti år skal skje i mars 2022. Oppstart for togtilbudene i Trafikkpakke 4 blir ved ruteterminskiftet i desember 2023.

Etter planen skal Jernbanedirektoratetpå et senere tidspunkt gjennomføre konkurransen om Trafikkpakke 5, som vil omfatte de øvrige persontogtilbudene på Østlandet.


Hilsen Ronny.
#trainspottingbyronny

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Ronny Maarud / YouTube

Instagram

[NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker !
Ronny Maarud (132)
06. March 2021, kl. 11:36
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker !
Aksel Lister (116)
06. March 2021, kl. 13:07
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker !
Göran Bæckström (94)
06. March 2021, kl. 22:49
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker !
Ronny Maarud (74)
06. March 2021, kl. 23:18
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker !
Kjetil R. Jørgensen (67)
11. April 2021, kl. 16:44
[NO] Beklager, jeg glemte en sak
Ronny Maarud (140)
05. March 2021, kl. 23:04
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak
Ståle Ualand (120)
05. March 2021, kl. 23:48
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak
Ronny Maarud (131)
06. March 2021, kl. 00:19
[no] boghitrøbbel
Knut Andvord (135)
06. March 2021, kl. 10:59
Re: [no] Hjulslitasje
Arne Lie (130)
06. March 2021, kl. 12:27
Re: [no] boghitrøbbel
Ronny Maarud (106)
06. March 2021, kl. 17:50
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak
Jon-Andreas Sognnæs (111)
06. March 2021, kl. 21:47
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak
Jon-Andreas Sognnæs (96)
06. March 2021, kl. 21:46
avatar
05. March 2021, kl. 14:27
Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut

Pressemelding | Dato: 05.03.2021 | Samferdselsdepartementet

| Nr: 34/21

- De tre foregående konkurransene om trafikkpakker har ført til et bedre togtilbud for de reisende, samtidig som staten bruker mindre av felleskapets midler enn før på å kjøpe persontogtjenester. Jeg har god tro på at konkurransen om Trafikkpakke 4 også vil gi gode effekter. Det er positivt at konkurransen nå er i gang, etter at blant annet korona gjorde det nødvendig med utsettelse i fjor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Jernbanedirektoratet sendte i dag ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4. Trafikkpakken omfatter persontogtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo.

Konkurransen om Trafikkpakke 4 er den første med togtilbud som kun kjøres på Østlandet. Storparten av togreiser i Norge gjennomføres i dette området, og det er derfor mange passasjerer som til vanlig bruker togtilbudene i denne pakken.

- Hovedmålet med konkurransen er at den skal bidra til flere og mer fornøyde reisende. Virkemidlene er et attraktivt kundetilbud, forbedret kundeservice, kostnadseffektiv drift og et godt samarbeid med andre aktører i transportsektoren, sier Hareide.

Togtilbudene i Trafikkpakke 4 er for øvrig med i et omfattende rute-, pris- og billettsamarbeid med kollektivselskaper i berørte områder. Målet er å gi de reisende et sømløst kollektivtilbud.

Utsatt med ett år
I juni i fjor besluttet Jernbanedirektoratet å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4, med trafikkstart for pakken i desember 2023 – ett år etter opprinnelig plan. Dette kom i hovedsak som en følge av usikkerhet knyttet til Covid-19-pandemien og fremdriften i berørte infrastrukturprosjekter. Denne usikkerheten er nå tatt hånd om.

Den fjerde i rekken
I løpet av det siste halvannet året har det vært oppstart for trafikkpakkene 1: Sør, 2: Nord og 3: Konkurransene om disse tre pakkene har gitt gode resultater. Togtilbudet blitt bedre, samtidig som staten, det vil si skattebetalerne, betaler mindre for å kjøpe persontogtjenester nå enn ved direkte forhandling med Vy (tidligere NSB).   

- Pengene som staten sparer inn på å konkurransene kan vi i stedet bruke til å bygge og vedlikeholde jernbanen, eller benytte dem til andre samfunnsnyttige formål, sier samferdselsministeren. 

Videre framdrift
Jernbanedirektoratet har satt 31. august i år som frist for prekvalifiserte tilbydere til å levere inn tilbud i konkurransen om Trafikkpakke 4. Kunngjøring av vinnende togoperatør og signering av kontrakt for en periode på ti år skal skje i mars 2022. Oppstart for togtilbudene i Trafikkpakke 4 blir ved ruteterminskiftet i desember 2023.

Etter planen skal Jernbanedirektoratetpå et senere tidspunkt gjennomføre konkurransen om Trafikkpakke 5, som vil omfatte de øvrige persontogtilbudene på Østlandet.


Hilsen Ronny.
#trainspottingbyronny

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Ronny Maarud / YouTube

Instagram

Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Ronny Maarud 267 05. March 2021, kl. 14:27
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Aksel Lister 155 05. March 2021, kl. 16:21
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Ronny Maarud 141 05. March 2021, kl. 16:37
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Aksel Lister 149 05. March 2021, kl. 16:50
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Ronny Maarud 144 05. March 2021, kl. 17:28
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Aksel Lister 136 05. March 2021, kl. 17:39
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Göran Bæckström 141 05. March 2021, kl. 18:33
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Aksel Lister 118 05. March 2021, kl. 22:14
[NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker ! Ronny Maarud 132 06. March 2021, kl. 11:36
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker ! Aksel Lister 116 06. March 2021, kl. 13:07
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker ! Göran Bæckström 94 06. March 2021, kl. 22:49
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker ! Ronny Maarud 74 06. March 2021, kl. 23:18
Re: [NO] [SE] Sverige består av 21 Autonome Republikker ! Kjetil R. Jørgensen 67 11. April 2021, kl. 16:44
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Ståle Ualand 122 05. March 2021, kl. 22:36
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Ronny Maarud 129 05. March 2021, kl. 22:53
[NO] Beklager, jeg glemte en sak Ronny Maarud 140 05. March 2021, kl. 23:04
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak Ståle Ualand 120 05. March 2021, kl. 23:48
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak Ronny Maarud 131 06. March 2021, kl. 00:19
[no] boghitrøbbel Knut Andvord 135 06. March 2021, kl. 10:59
Re: [no] Hjulslitasje Arne Lie 130 06. March 2021, kl. 12:27
Re: [no] boghitrøbbel Ronny Maarud 106 06. March 2021, kl. 17:50
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak Jon-Andreas Sognnæs 111 06. March 2021, kl. 21:47
Re: [NO] Beklager, jeg glemte en sak Jon-Andreas Sognnæs 96 06. March 2021, kl. 21:46
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Torstein Sunde 139 06. March 2021, kl. 14:54
Re: [NO] Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut Kjetil R. Jørgensen 115 06. March 2021, kl. 20:45Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn