Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Revisjonsrapport SJT-Grenland Rail
Arne Lie
17. June 2021, kl. 20:26
SJT har gjennomført revisjon av operatøren Grenland Rail. SJT karakteriserer avvikene som alvorlige.
Les utdrag av rapporten her:

-----

2 Konklusjon
Grenland Rail har omfattende mangler når det gjelder prioriteringer, oppfølging og dokumentasjon
innen sikkerhetsstyring, blant gjennom sammenstilling, sortering og systematisk oppfølging av
innrapporterte hendelser. Noen av de forholdene som er avdekket i denne revisjonen når det gjelder
kjøretøy er også avdekket ved tidligere tilsyn.

Det er positivt at Grenland Rail har en høy rapporteringsgrad av hendelser.
Prosessen for risikovurderinger har stort behov for oppdatering. Dette inkluderer utarbeidelse av
egnede risikoakseptkriterier. Virksomheten har økt i omfang og arbeidet med risikovurderinger slik det
fremstår er ikke tilpasset denne endringen. Risikovurderingene identifiserer i liten grad behov for
risikoreduserende tiltak og konkluderer med at risikoen er akseptabel. Måten risikovurderinger
gjennomføres på i dag er lite egnet til å identifisere behov for risikoreduserende tiltak og til å
dokumentere at virksomheten drives innen akseptabel risiko.

Grenland Rail har god orden når det gjelder vedlikehold av kjøretøy, men det er behov for forbedring i
dokumentasjonen av styring av vedlikehold. Dette gjelder blant annet styring av endringer og
eventuelle behov for nye tillatelser til å ta i bruk kjøretøy.

Den dokumenterte styringen av opplæring av operativt personell, blant annet førere, er forbedret siden
tilsynet i 2017, men det er fortsatt mangler i dokumentasjonen. Dette gjelder også for skiftepersonell.

Manglene som er avdekket innen sikkerhetsstyring hos Grenland Rail er så omfattende at tilsynet
kommer til å følge funnene opp med et særskilt tilsyn.

Rapportdato: 26.05.2021

-------Arne L
[NO] Revisjonsrapport SJT-Grenland Rail
Arne Lie (198)
17. June 2021, kl. 20:26
Re: [NO] Revisjonsrapport SJT-Grenland Rail
Arne Lie (106)
21. June 2021, kl. 11:10
17. June 2021, kl. 20:26
SJT har gjennomført revisjon av operatøren Grenland Rail. SJT karakteriserer avvikene som alvorlige.
Les utdrag av rapporten her:

-----

2 Konklusjon
Grenland Rail har omfattende mangler når det gjelder prioriteringer, oppfølging og dokumentasjon
innen sikkerhetsstyring, blant gjennom sammenstilling, sortering og systematisk oppfølging av
innrapporterte hendelser. Noen av de forholdene som er avdekket i denne revisjonen når det gjelder
kjøretøy er også avdekket ved tidligere tilsyn.

Det er positivt at Grenland Rail har en høy rapporteringsgrad av hendelser.
Prosessen for risikovurderinger har stort behov for oppdatering. Dette inkluderer utarbeidelse av
egnede risikoakseptkriterier. Virksomheten har økt i omfang og arbeidet med risikovurderinger slik det
fremstår er ikke tilpasset denne endringen. Risikovurderingene identifiserer i liten grad behov for
risikoreduserende tiltak og konkluderer med at risikoen er akseptabel. Måten risikovurderinger
gjennomføres på i dag er lite egnet til å identifisere behov for risikoreduserende tiltak og til å
dokumentere at virksomheten drives innen akseptabel risiko.

Grenland Rail har god orden når det gjelder vedlikehold av kjøretøy, men det er behov for forbedring i
dokumentasjonen av styring av vedlikehold. Dette gjelder blant annet styring av endringer og
eventuelle behov for nye tillatelser til å ta i bruk kjøretøy.

Den dokumenterte styringen av opplæring av operativt personell, blant annet førere, er forbedret siden
tilsynet i 2017, men det er fortsatt mangler i dokumentasjonen. Dette gjelder også for skiftepersonell.

Manglene som er avdekket innen sikkerhetsstyring hos Grenland Rail er så omfattende at tilsynet
kommer til å følge funnene opp med et særskilt tilsyn.

Rapportdato: 26.05.2021

-------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Revisjonsrapport SJT-Grenland Rail Arne Lie 198 17. June 2021, kl. 20:26
Re: [NO] Revisjonsrapport SJT-Grenland Rail Arne Lie 106 21. June 2021, kl. 11:10Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn