Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Staten som eier stiller disse kravene:
Arne Lie
23. June 2021, kl. 11:15
Brevet under kom vi over i oppfølgingen av konflikten mellom Flytoget og Bane NOR om ny løsning på Oslo S og sportilgangsavgiftene. Brevet er skrevet av Nærings- og fiskeridepartementet til Flytoget som mottaker. Flytoget er underlagt NFD. Ingen grunn til overraskelse, det er bare greit å se hvordan eiers profittmaksimalisering beskrives.

----------

Hei XX
,
Som eier har staten som kjent hhv. langsiktige og årlige utbytteforventninger for selskapene i
kategori 1 og 2 (mål om høyest mulig avkastning over tid), samt for selskaper i kategori 3 der det er
relevant. Begge deler formidles til det enkelte selskap og er ikke offentlig kjent.

NFD foretar i år en oppdatering av statens langsiktige utbytteforventninger for selskapene hvor
statens eierskap følges opp av Eierskapsavdelingen. Vi vil her informere om dette prosjektet samt
invitere til innspill fra selskapet.

Nærmere om de langsiktige utbytteforventingene
De langsiktige utbytteforventningene gjelder i utgangspunktet for en periode på tre til fem år,
eventuelt over en konjunktursyklus, og representerer et på forhånd forventet gjennomsnitt av
statens årlige forventninger over en slik periode. Langsiktige utbytteforventninger skal bidra til
forutsigbarhet for selskapet, selv om de årlige forventningene kan variere, gitt de gjeldende forhold.
Samtidig som styret har det overordnede ansvaret for å tilpasse kapitalstrukturen, gjør staten sine
vurderinger av denne og skal bidra til at den er hensiktsmessig. Staten formidler forventninger til
selskapet og stemmer over utbytte på generalforsamling/foretaksmøte. Som grunnlag for dette
vurderer staten bl.a. selskapets kapitalstruktur, inntjeningsutsikter, investeringsbehov og -
muligheter, og samlet sett hvilken kapitalstruktur og hvilke utbyttenivåer som antas å bidra til
måloppnåelse.

For selskaper som har flere eiere og finner det hensiktsmessig å ha en utbyttepolitikk,
kan denne sammenlignes med statens langsiktige utbytteforventning. For heleide selskaper kan den
langsiktige utbytteforventningen anses som det vi kan forvente at staten vil beslutte i utbytte over de
neste 3-5 år, eventuelt over en konjunktursyklus, gitt det staten som eier har kjennskap til per i dag.

Innspill fra styret
I forbindelse med NFDs arbeid med revisjon av de langsiktige utbytteforventningene, mottar vi gjerne
innspill fra styret, herunder knyttet til bl.a. følgende:

 Eksempelvis hva som anses å være en hensiktsmessig kapitalstruktur og et hensiktsmessig
utbyttenivå over tid, gitt statens mål som eier.

 Innspill om hvilke parametere samt kvalitative forhold styret mener er viktigst når det gjelder
dette selskapet – det kan gjelde både vurderingene underveis og det konkrete innholdet i en
langsiktig utbytteforventning.

 Praktiseringen av den langsiktige utbytteforventningen, eksempelvis hvor mye den burde
vektlegges når staten gjør sine årlige utbyttevurderinger.

 Ev. innspill om andre forhold som anses relevante.
Vi setter pris på eventuelle innspill innen 10. juni 2021

----------Arne L
[NO] Staten som eier stiller disse kravene:
Arne Lie (110)
23. June 2021, kl. 11:15
23. June 2021, kl. 11:15
Brevet under kom vi over i oppfølgingen av konflikten mellom Flytoget og Bane NOR om ny løsning på Oslo S og sportilgangsavgiftene. Brevet er skrevet av Nærings- og fiskeridepartementet til Flytoget som mottaker. Flytoget er underlagt NFD. Ingen grunn til overraskelse, det er bare greit å se hvordan eiers profittmaksimalisering beskrives.

----------

Hei XX
,
Som eier har staten som kjent hhv. langsiktige og årlige utbytteforventninger for selskapene i
kategori 1 og 2 (mål om høyest mulig avkastning over tid), samt for selskaper i kategori 3 der det er
relevant. Begge deler formidles til det enkelte selskap og er ikke offentlig kjent.

NFD foretar i år en oppdatering av statens langsiktige utbytteforventninger for selskapene hvor
statens eierskap følges opp av Eierskapsavdelingen. Vi vil her informere om dette prosjektet samt
invitere til innspill fra selskapet.

Nærmere om de langsiktige utbytteforventingene
De langsiktige utbytteforventningene gjelder i utgangspunktet for en periode på tre til fem år,
eventuelt over en konjunktursyklus, og representerer et på forhånd forventet gjennomsnitt av
statens årlige forventninger over en slik periode. Langsiktige utbytteforventninger skal bidra til
forutsigbarhet for selskapet, selv om de årlige forventningene kan variere, gitt de gjeldende forhold.
Samtidig som styret har det overordnede ansvaret for å tilpasse kapitalstrukturen, gjør staten sine
vurderinger av denne og skal bidra til at den er hensiktsmessig. Staten formidler forventninger til
selskapet og stemmer over utbytte på generalforsamling/foretaksmøte. Som grunnlag for dette
vurderer staten bl.a. selskapets kapitalstruktur, inntjeningsutsikter, investeringsbehov og -
muligheter, og samlet sett hvilken kapitalstruktur og hvilke utbyttenivåer som antas å bidra til
måloppnåelse.

For selskaper som har flere eiere og finner det hensiktsmessig å ha en utbyttepolitikk,
kan denne sammenlignes med statens langsiktige utbytteforventning. For heleide selskaper kan den
langsiktige utbytteforventningen anses som det vi kan forvente at staten vil beslutte i utbytte over de
neste 3-5 år, eventuelt over en konjunktursyklus, gitt det staten som eier har kjennskap til per i dag.

Innspill fra styret
I forbindelse med NFDs arbeid med revisjon av de langsiktige utbytteforventningene, mottar vi gjerne
innspill fra styret, herunder knyttet til bl.a. følgende:

 Eksempelvis hva som anses å være en hensiktsmessig kapitalstruktur og et hensiktsmessig
utbyttenivå over tid, gitt statens mål som eier.

 Innspill om hvilke parametere samt kvalitative forhold styret mener er viktigst når det gjelder
dette selskapet – det kan gjelde både vurderingene underveis og det konkrete innholdet i en
langsiktig utbytteforventning.

 Praktiseringen av den langsiktige utbytteforventningen, eksempelvis hvor mye den burde
vektlegges når staten gjør sine årlige utbyttevurderinger.

 Ev. innspill om andre forhold som anses relevante.
Vi setter pris på eventuelle innspill innen 10. juni 2021

----------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Staten som eier stiller disse kravene: Arne Lie 110 23. June 2021, kl. 11:15Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn