Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Det står ikke stille, - men det beveger seg ganske sakte...
Arne Lie
02. August 2021, kl. 10:36
Nattog Oslo-København

Det er snakket om i flere år men handlingene knyttet til realisering lar seg vente på. Ingen kan si "det står stille" men hastigheten i prosessen er lav, svært lav.
Brevet er et oppdragsbrev fra Samferdselsdeptet til Jernbanedirektoratet. Frist for besvarelse 1.november 2021.

-----------

Bestilling av vurdering om Nattog Oslo-København
5.Juli 2021

Det er stor interesse for nattog, både internasjonalt og i Norge. Samferdselsdepartementet
ønsker derfor å få vurdert muligheten for en offentlig kjøpt eller konkurranseutsatt
nattogstrafikk mellom Oslo og København. En slik tjeneste (hvis offentlig kjøpt) bør omfatte en
enighet mellom norske, svenske og danske myndigheter om bl.a. behov, togtilbud og fordeling
av kostnader.

Sverige har etter det SD har fått opplyst utlyst anbud på nattogstrekninger fra Malmø mot
henholdsvis Brüssel og Hamburg / Berlin. En eventuell fremtidig offentlig kjøpt eller
konkurranseutsatt nattogstrafikk, fra norsk side, kan ikke komme i konflikt med den allerede
pågående og/eller nå planlagte kommersielle trafikken på strekningen.
Trafikkpakke 4 omhandler blant annet dagtrafikken i tidligere Østfold fylkeskommune mot
svenskegrensen syd for Halden og videre til Kornsjø.

Det er ønskelig at Jernbanedirektoratet på overordnet nivå vurderer hvorvidt det vil kunne være
behov for et slikt tilbud, eventuelle hindringer for å etablere et slikt tilbud og eventuelt også
beskrive videre prosess dersom Jdir anbefaler at det bør vurderes nærmere om slikt tilbud bør
etableres, herunder behov for dialog med offentlige kjøpsmyndigheter i Danmark og Sverige.
Jdir bes også komme tilbake til Samferdselsdepartementet på følgende spørsmål:

• Hva er det potensielle markedet for nattog mellom Oslo og København?
• Hva det vil koste å opprette et slikt tilbud?
• Hvor raskt vil et slikt tilbud kunne være på plass?
• Eventuelle konfliktpunkter mot konkurranseutsatt trafikk i trafikkpakke 4.

Direktoratet bes om en anbefaling av hvorvidt det bør arbeides videre med spørsmålet og
utarbeide en vurdering med spørsmålene ovenfor som et utgangspunkt. Jernbanedirektoratet
kan i tillegg omtale andre elementer i sitt svar som ikke inngår over, og som direktoratet anser
som relevante.

Direktoratet bes levere vurderingen til XX@sd.dep.no innen 1.11.2021.

Med hilsen
XX

---------Arne L
[NO] Det står ikke stille, - men det beveger seg ganske sakte...
Arne Lie (172)
02. August 2021, kl. 10:36
02. August 2021, kl. 10:36
Nattog Oslo-København

Det er snakket om i flere år men handlingene knyttet til realisering lar seg vente på. Ingen kan si "det står stille" men hastigheten i prosessen er lav, svært lav.
Brevet er et oppdragsbrev fra Samferdselsdeptet til Jernbanedirektoratet. Frist for besvarelse 1.november 2021.

-----------

Bestilling av vurdering om Nattog Oslo-København
5.Juli 2021

Det er stor interesse for nattog, både internasjonalt og i Norge. Samferdselsdepartementet
ønsker derfor å få vurdert muligheten for en offentlig kjøpt eller konkurranseutsatt
nattogstrafikk mellom Oslo og København. En slik tjeneste (hvis offentlig kjøpt) bør omfatte en
enighet mellom norske, svenske og danske myndigheter om bl.a. behov, togtilbud og fordeling
av kostnader.

Sverige har etter det SD har fått opplyst utlyst anbud på nattogstrekninger fra Malmø mot
henholdsvis Brüssel og Hamburg / Berlin. En eventuell fremtidig offentlig kjøpt eller
konkurranseutsatt nattogstrafikk, fra norsk side, kan ikke komme i konflikt med den allerede
pågående og/eller nå planlagte kommersielle trafikken på strekningen.
Trafikkpakke 4 omhandler blant annet dagtrafikken i tidligere Østfold fylkeskommune mot
svenskegrensen syd for Halden og videre til Kornsjø.

Det er ønskelig at Jernbanedirektoratet på overordnet nivå vurderer hvorvidt det vil kunne være
behov for et slikt tilbud, eventuelle hindringer for å etablere et slikt tilbud og eventuelt også
beskrive videre prosess dersom Jdir anbefaler at det bør vurderes nærmere om slikt tilbud bør
etableres, herunder behov for dialog med offentlige kjøpsmyndigheter i Danmark og Sverige.
Jdir bes også komme tilbake til Samferdselsdepartementet på følgende spørsmål:

• Hva er det potensielle markedet for nattog mellom Oslo og København?
• Hva det vil koste å opprette et slikt tilbud?
• Hvor raskt vil et slikt tilbud kunne være på plass?
• Eventuelle konfliktpunkter mot konkurranseutsatt trafikk i trafikkpakke 4.

Direktoratet bes om en anbefaling av hvorvidt det bør arbeides videre med spørsmålet og
utarbeide en vurdering med spørsmålene ovenfor som et utgangspunkt. Jernbanedirektoratet
kan i tillegg omtale andre elementer i sitt svar som ikke inngår over, og som direktoratet anser
som relevante.

Direktoratet bes levere vurderingen til XX@sd.dep.no innen 1.11.2021.

Med hilsen
XX

---------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Det står ikke stille, - men det beveger seg ganske sakte... Arne Lie 172 02. August 2021, kl. 10:36Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn