Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Arne Lie
20. September 2021, kl. 19:10
Bane NOR sin egen beskrivelse av hvordan brannen oppsto finnes her:

--------

Situasjonsrapport fra Bane NOR til SD Nr. 3 - Teknisk feil: HL-ID: 310392: Vestfoldbanen – Lauve -
Sandefjord – Skade etter brann i anlegg på strekningen


Hendelse: Teknisk feil: HL-ID: 310392: Vestfoldbanen – Lauve - Sandefjord – Skade etter brann i anlegg på
strekningen

Situasjonsbilde
27.07.2021 oppstod det flere branner langs og i infrastrukturen på strekningen Sandefjord – Lauve.
I forkant av brannen oppstod feil i kontaktledningsanlegget. En feil i kontaktledningsanlegg medfører at
strømmen tar en annen vei. Bane NOR har egne vern i strømforsyningsanlegg som skal detektere og koble ut
strømmen ved feil. Det skjedde ikke i dette tilfellet.

Det var svikt i et distansevern i Skoppum omformerstasjon 27.08 som medførte at strømmen ikke ble utkoblet.
Strømmen kom på avveie og det medførte store brannskader i signal- og kontaktledningsanlegget. Dette tar tid
å utbedre. Det er montert backupløsninger i form av reservevern i anlegget. Dette er innstilt for å slå ut på en
høyere strøm enn hovedvernet. Strømmen var tross de skader som oppstod ikke høy nok til at reservevernet slo
inn.

Sikringsanlegget på hhv Sandefjord stasjon og Lauve stasjon (som ikke har passasjerutveksling, kun kryssing av
tog) fikk store skader som følge av brann. Særlig skadene på Sandefjord stasjon er omfattende. Videre er til
sammen 4 planovergangsanlegg brannskadet (oppbrent) og det er feil på deler av kontaktledningsanlegget og
strømforsyningen.

Arbeid med utbedring og prosjektering for endringer pågår for fullt.
Det er strekningen mellom Stokke og Lauve som har feil. Det er stengt for togtrafikk mellom Tønsberg og Skien.
Vy har satt opp busser på strekningen.

Mediebilde og budskap
Saken er bredt omtalt i media. Aftenposten hadde en sak i går om årsak, og det forventes større
oppmerksomhet i forbindelse med ny prognose i dag.
Bane NOR arbeider nå utfra en målsetting for åpning for togfremføring den 27.9.

Forventet utvikling
Skadene på signal og sikringsanlegget er omfattende. Utbedringene av anlegget krever prosjektering, kontroll
og godkjenninger. Dette må gjøres før det kan bygges om og tas endelig sluttkontroll på. Alt for å sikre at det er
sikkert for fremføring av tog.

Bane NOR har omprioritert ressurser internt og eksternt til utbedring av feilene på Vestfoldbanen. Målet er å
raskest mulig få etablert strekning med fjernstyring for fremføring av tog. Det har til nå blitt jobbet parallelt med
flere alternativer til løsning.

Bane NOR har besluttet å etablere fjernstyring for fremføring av tog på strekningen med en gang. Det
innebærer at vi ikke tar en periode hvor vi fremfører tog manuelt som beskrevet i tidligere situasjonsrapporter.
Dette begrunnes med at det er viktig å få en helhetlig bedre løsning med tekniske barrierer intakte og med
ordinær strekningshastighet på plass raskt. En lengre periode med manuelle rutiner for fremføring av tog er
krevende når det skal foregå omfattende arbeider med utbedring av infrastrukturen. Dette er arbeider som
krever tilgang til sporet og innstillinger av tog. Det er nå ett godt etablert system med buss for tog mellom
Tønsberg og Skien.

Å etablere strekningen med fjernstyring medfører at det ikke kan kjøres tog mellom Lauve og Sandefjord før
tidligst 27.9.

Skadene på sikringsanlegget i Sandefjord er av en slik karakter at det sannsynligvis må rives og bygges opp
nytt. Dette er arbeid som kan ta opptil ett år å ferdigstille. Ved å etablere manuelle rutiner som beskrevet
ovenfor vil vi få fremført tog på Vestfoldbanen, også gjennom Sandefjord stasjon.
Bane NOR er i kontinuerlig dialog og har jevnlige statusmøter med togselskap ift status på utbedring, hva som
gjøres og prognose for når man kan fremføre tog på strekningen.

Tiltak som vurderes iverksatt
Vernet som feilet var ett eldre type vern (Siemens 7AS5175) for høyspenningsanleggene. Denne type vern har i
over 25 år vist god driftssikkerhet og hatt få feil. Det har over en periode på 7 år pågått et program for å bytte
ut vern i alle Bane NORs høyspenningsanlegg. Skoppum er en av to stasjoner som fremdeles har denne typen
vern i drift. I dag er 6 vern av denne typen i drift, av Bane NORs totalt 229 vern.
Vernet som feilet blir nå sendt til Siemens for videre analyse av hva som feilet. Vern for høyspenningsanleggene
i Bane NOR er underlagt et vedlikeholdsregime med kontroll hvert 4. år. Det havarerte vernet ble sist kontrollert
31.08.2017. Ny kontroll sto på vedlikeholdsplanen for august i år. Etter denne hendelsen blir det utført kontroll
på alle vern av samme type innen 13.08.

Det gjennomføres en undersøkelse av hendelsen.

---------Arne L
[NO] Sandefjord stasjon
Svein Julton (272)
05. September 2021, kl. 17:09
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Aksel Lister (151)
05. September 2021, kl. 17:20
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Svein Julton (133)
05. September 2021, kl. 18:18
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Aksel Lister (118)
05. September 2021, kl. 20:07
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Berg vebjørn (110)
05. September 2021, kl. 20:50
[NO] Sandefjord stasjon
Knut Erik Hagen (107)
05. September 2021, kl. 21:42
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Ståle Ualand (106)
05. September 2021, kl. 21:06
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Berg vebjørn (105)
05. September 2021, kl. 21:38
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Erik Skjelvik (104)
05. September 2021, kl. 21:51
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Svein Julton (99)
05. September 2021, kl. 21:57
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Berg vebjørn (93)
05. September 2021, kl. 22:26
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Svein Julton (103)
06. September 2021, kl. 09:56
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Knut Erik Hagen (104)
05. September 2021, kl. 23:13
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Berg vebjørn (110)
05. September 2021, kl. 23:36
Re: [NO] Sandefjord stasjon
Arne Lie (126)
20. September 2021, kl. 19:10
20. September 2021, kl. 19:10
Bane NOR sin egen beskrivelse av hvordan brannen oppsto finnes her:

--------

Situasjonsrapport fra Bane NOR til SD Nr. 3 - Teknisk feil: HL-ID: 310392: Vestfoldbanen – Lauve -
Sandefjord – Skade etter brann i anlegg på strekningen


Hendelse: Teknisk feil: HL-ID: 310392: Vestfoldbanen – Lauve - Sandefjord – Skade etter brann i anlegg på
strekningen

Situasjonsbilde
27.07.2021 oppstod det flere branner langs og i infrastrukturen på strekningen Sandefjord – Lauve.
I forkant av brannen oppstod feil i kontaktledningsanlegget. En feil i kontaktledningsanlegg medfører at
strømmen tar en annen vei. Bane NOR har egne vern i strømforsyningsanlegg som skal detektere og koble ut
strømmen ved feil. Det skjedde ikke i dette tilfellet.

Det var svikt i et distansevern i Skoppum omformerstasjon 27.08 som medførte at strømmen ikke ble utkoblet.
Strømmen kom på avveie og det medførte store brannskader i signal- og kontaktledningsanlegget. Dette tar tid
å utbedre. Det er montert backupløsninger i form av reservevern i anlegget. Dette er innstilt for å slå ut på en
høyere strøm enn hovedvernet. Strømmen var tross de skader som oppstod ikke høy nok til at reservevernet slo
inn.

Sikringsanlegget på hhv Sandefjord stasjon og Lauve stasjon (som ikke har passasjerutveksling, kun kryssing av
tog) fikk store skader som følge av brann. Særlig skadene på Sandefjord stasjon er omfattende. Videre er til
sammen 4 planovergangsanlegg brannskadet (oppbrent) og det er feil på deler av kontaktledningsanlegget og
strømforsyningen.

Arbeid med utbedring og prosjektering for endringer pågår for fullt.
Det er strekningen mellom Stokke og Lauve som har feil. Det er stengt for togtrafikk mellom Tønsberg og Skien.
Vy har satt opp busser på strekningen.

Mediebilde og budskap
Saken er bredt omtalt i media. Aftenposten hadde en sak i går om årsak, og det forventes større
oppmerksomhet i forbindelse med ny prognose i dag.
Bane NOR arbeider nå utfra en målsetting for åpning for togfremføring den 27.9.

Forventet utvikling
Skadene på signal og sikringsanlegget er omfattende. Utbedringene av anlegget krever prosjektering, kontroll
og godkjenninger. Dette må gjøres før det kan bygges om og tas endelig sluttkontroll på. Alt for å sikre at det er
sikkert for fremføring av tog.

Bane NOR har omprioritert ressurser internt og eksternt til utbedring av feilene på Vestfoldbanen. Målet er å
raskest mulig få etablert strekning med fjernstyring for fremføring av tog. Det har til nå blitt jobbet parallelt med
flere alternativer til løsning.

Bane NOR har besluttet å etablere fjernstyring for fremføring av tog på strekningen med en gang. Det
innebærer at vi ikke tar en periode hvor vi fremfører tog manuelt som beskrevet i tidligere situasjonsrapporter.
Dette begrunnes med at det er viktig å få en helhetlig bedre løsning med tekniske barrierer intakte og med
ordinær strekningshastighet på plass raskt. En lengre periode med manuelle rutiner for fremføring av tog er
krevende når det skal foregå omfattende arbeider med utbedring av infrastrukturen. Dette er arbeider som
krever tilgang til sporet og innstillinger av tog. Det er nå ett godt etablert system med buss for tog mellom
Tønsberg og Skien.

Å etablere strekningen med fjernstyring medfører at det ikke kan kjøres tog mellom Lauve og Sandefjord før
tidligst 27.9.

Skadene på sikringsanlegget i Sandefjord er av en slik karakter at det sannsynligvis må rives og bygges opp
nytt. Dette er arbeid som kan ta opptil ett år å ferdigstille. Ved å etablere manuelle rutiner som beskrevet
ovenfor vil vi få fremført tog på Vestfoldbanen, også gjennom Sandefjord stasjon.
Bane NOR er i kontinuerlig dialog og har jevnlige statusmøter med togselskap ift status på utbedring, hva som
gjøres og prognose for når man kan fremføre tog på strekningen.

Tiltak som vurderes iverksatt
Vernet som feilet var ett eldre type vern (Siemens 7AS5175) for høyspenningsanleggene. Denne type vern har i
over 25 år vist god driftssikkerhet og hatt få feil. Det har over en periode på 7 år pågått et program for å bytte
ut vern i alle Bane NORs høyspenningsanlegg. Skoppum er en av to stasjoner som fremdeles har denne typen
vern i drift. I dag er 6 vern av denne typen i drift, av Bane NORs totalt 229 vern.
Vernet som feilet blir nå sendt til Siemens for videre analyse av hva som feilet. Vern for høyspenningsanleggene
i Bane NOR er underlagt et vedlikeholdsregime med kontroll hvert 4. år. Det havarerte vernet ble sist kontrollert
31.08.2017. Ny kontroll sto på vedlikeholdsplanen for august i år. Etter denne hendelsen blir det utført kontroll
på alle vern av samme type innen 13.08.

Det gjennomføres en undersøkelse av hendelsen.

---------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Sandefjord stasjon Svein Julton 272 05. September 2021, kl. 17:09
Re: [NO] Sandefjord stasjon Aksel Lister 151 05. September 2021, kl. 17:20
Re: [NO] Sandefjord stasjon Svein Julton 133 05. September 2021, kl. 18:18
Re: [NO] Sandefjord stasjon Aksel Lister 118 05. September 2021, kl. 20:07
Re: [NO] Sandefjord stasjon Berg vebjørn 110 05. September 2021, kl. 20:50
[NO] Sandefjord stasjon Knut Erik Hagen 107 05. September 2021, kl. 21:42
Re: [NO] Sandefjord stasjon Ståle Ualand 106 05. September 2021, kl. 21:06
Re: [NO] Sandefjord stasjon Berg vebjørn 105 05. September 2021, kl. 21:38
Re: [NO] Sandefjord stasjon Erik Skjelvik 104 05. September 2021, kl. 21:51
Re: [NO] Sandefjord stasjon Svein Julton 99 05. September 2021, kl. 21:57
Re: [NO] Sandefjord stasjon Berg vebjørn 93 05. September 2021, kl. 22:26
Re: [NO] Sandefjord stasjon Svein Julton 103 06. September 2021, kl. 09:56
Re: [NO] Sandefjord stasjon Knut Erik Hagen 104 05. September 2021, kl. 23:13
Re: [NO] Sandefjord stasjon Berg vebjørn 110 05. September 2021, kl. 23:36
Re: [NO] Sandefjord stasjon Arne Lie 126 20. September 2021, kl. 19:10Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn