Jernbane.net


Avansert
Støtt oss
[NO] Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt
Ronny Maarud
30. November 2021, kl. 09:48
Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt
30.11.2021 09:39:58 | Bane NOR
Bane NOR planla vedlikehold av grunnmuren, men bestemte seg like godt for å gi stasjonen et ordentlig ansiktsløft. Nå skal bygget tilbake til sin opprinnelige prakt etter å ha blitt forenklet på 60-tallet.

Lademoen stasjon pakkes inn til jul og oppakkingen skjer til jul 2022. Bygningen skal dekkes til med stillaser og presenninger for at fasaden skal totalrenoveres og bli slik den var da den stod ferdig i 1904.

Lademoen stasjon og Lamoparken er vernet, og har en flott beliggenhet midt mellom Svartlamo´n og Solsiden, ved Lademoen holdeplass. Bane NOR ser nå frem til å få løftet frem og tilbakeført bygget til sin opprinnelige prakt.

Stasjonsbygget ble tegnet av arkitekt Paul Armin Due, landets ledende jernbanearkitekt på den tiden. På 1960-tallet ble det gjort flere endringer på stasjonen. Listverk og detaljer ble fjernet og det ble lagt pussede tresonit-plater direkte på ytterkledningen.

Råteskader
Lademoen stasjon skulle i sommer 2021 få gjennomført vedlikeholdsarbeider på grunnmuren. Den gamle grunnmuren som delvis er av teglstein var i dårlig forfatning. Under dette arbeidet avdekket Bane NOR råteskader både på bunnsvill og vertikal bærekonstruksjon.

Bane NORs eiendomdivisjon tok da kontakt med Byantikvaren i Trondheim kommune for en felles befaring. Under befaringen ble det klart at den gamle kledningen delvis var intakt under murpussen. Det var også tydelig at arbeidet som ble gjort på slutten av 60 tallet med å pusse fasaden direkte utenpå kledningen førte til transport av fukt og manglet luftesjikt mellom kledning og fasadepuss.

Bane NOR og Trondheim kommune bestemte derfor å tilbakeføre fasaden slik den opprinnelig fremstod fra 1904.

Aldri før vært gjort på en togstasjon
Bane NORs eiendomsdivisjon har mange vernede og fredede stasjoner. Disse ønsker Bane NOR å ivareta på en god måte, og de er bevisste på bruk av tradisjonelle metoder og materialer for å sikre viktige kulturminneverdier. En så omfattende tilbakeføring til opprinnelig uttrykk har aldri før blitt gjennomført på en jernbanebygning.

Både under planlegging og underveis i prosjektet skal det benyttes bygningsarkeologisk metodikk; innhenting og tolkning av gamle tegninger og bilder, sammenligninger med andre stasjonsbygninger fra samme tid og oppmåling og tolkning av det som avdekkes på selve bygningen. Her har Byantikvaren i Trondheim vært til stor hjelp. Bane NOR har også en egen kulturminnerådgiver som bidrar inn i prosjektet.

Trondheim kommune er med og bidrar faglig. Byantikvaren er positive til søknaden om en tilbakeføring av fasaden, istandsetting og helt nødvendig reparasjon.

Bane NOR kartlegger og innhenter detaljinformasjon og foreslår en fargesetting av stasjonen basert på spor og historiske referanser, som vil bidra til at Lademoen stasjon på nytt vil fremstå som en flott og majestetisk bygning. Fra Byantikvaren er det flere som deltar i prosjektet, med disse i spissen: Elisabeth Kahrs, Roy Åge Håpnes og Mette Bye.

Liv i stasjonen under oppussingen
Det er heldigvis en fleksibel leietager i stasjonsbygget, Statens vegvesen, som gjør at prosjektet raskt kan komme i gang. Statens vegvesen ønsker å være i bygget både under og etter byggeperioden og ser frem til at huset får en ny fasade som er bygget verdig.

Statens vegvesen har dessuten egne planer i området: de skal bygge en sykkelvei med fortau langs jernbanen, forbi området, som en fortsettelse av sykkelveien som ble åpnet ved Lileby tidligere i høst.

Fremdrift
Mange detaljer i pynt og staffasje skal kartlegges måltages, tegnes og lages. Dette arbeidet er allerede godt i gang i samarbeid med Trondheim kommunes byantikvarer. Arbeidet starter med å gjenskape den gamle fasaden på østre gavlvegg allerede i uke 48.

Det er planlagt kontinuerlig fremdrift til bygget står ferdig før jul 2022. Byggekostnaden er beregnet til 6 millioner kroner. Utførende vil være Braa & Sørvåg på tømrerfaget. Malermester Hepsø skal stå for restaurering av grunnmur og maling av bygget.


Hilsen Ronny.

“Nobody can guarantee a company or a concept eternal life, but no one can accuse me of not having tried to.”
["Ingvar Kamprad, 1926-2018, founder of IKEA."]


Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Ronny Maarud / YouTube
trainspottingbyronny
[NO] Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt
Ronny Maarud (189)
30. November 2021, kl. 09:48
Re: [NO] Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt
Torger Kielland (91)
30. November 2021, kl. 14:49
Re: [NO] Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt
Svein Rune Kjønnø (54)
01. December 2021, kl. 16:29
avatar
30. November 2021, kl. 09:48
Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt
30.11.2021 09:39:58 | Bane NOR
Bane NOR planla vedlikehold av grunnmuren, men bestemte seg like godt for å gi stasjonen et ordentlig ansiktsløft. Nå skal bygget tilbake til sin opprinnelige prakt etter å ha blitt forenklet på 60-tallet.

Lademoen stasjon pakkes inn til jul og oppakkingen skjer til jul 2022. Bygningen skal dekkes til med stillaser og presenninger for at fasaden skal totalrenoveres og bli slik den var da den stod ferdig i 1904.

Lademoen stasjon og Lamoparken er vernet, og har en flott beliggenhet midt mellom Svartlamo´n og Solsiden, ved Lademoen holdeplass. Bane NOR ser nå frem til å få løftet frem og tilbakeført bygget til sin opprinnelige prakt.

Stasjonsbygget ble tegnet av arkitekt Paul Armin Due, landets ledende jernbanearkitekt på den tiden. På 1960-tallet ble det gjort flere endringer på stasjonen. Listverk og detaljer ble fjernet og det ble lagt pussede tresonit-plater direkte på ytterkledningen.

Råteskader
Lademoen stasjon skulle i sommer 2021 få gjennomført vedlikeholdsarbeider på grunnmuren. Den gamle grunnmuren som delvis er av teglstein var i dårlig forfatning. Under dette arbeidet avdekket Bane NOR råteskader både på bunnsvill og vertikal bærekonstruksjon.

Bane NORs eiendomdivisjon tok da kontakt med Byantikvaren i Trondheim kommune for en felles befaring. Under befaringen ble det klart at den gamle kledningen delvis var intakt under murpussen. Det var også tydelig at arbeidet som ble gjort på slutten av 60 tallet med å pusse fasaden direkte utenpå kledningen førte til transport av fukt og manglet luftesjikt mellom kledning og fasadepuss.

Bane NOR og Trondheim kommune bestemte derfor å tilbakeføre fasaden slik den opprinnelig fremstod fra 1904.

Aldri før vært gjort på en togstasjon
Bane NORs eiendomsdivisjon har mange vernede og fredede stasjoner. Disse ønsker Bane NOR å ivareta på en god måte, og de er bevisste på bruk av tradisjonelle metoder og materialer for å sikre viktige kulturminneverdier. En så omfattende tilbakeføring til opprinnelig uttrykk har aldri før blitt gjennomført på en jernbanebygning.

Både under planlegging og underveis i prosjektet skal det benyttes bygningsarkeologisk metodikk; innhenting og tolkning av gamle tegninger og bilder, sammenligninger med andre stasjonsbygninger fra samme tid og oppmåling og tolkning av det som avdekkes på selve bygningen. Her har Byantikvaren i Trondheim vært til stor hjelp. Bane NOR har også en egen kulturminnerådgiver som bidrar inn i prosjektet.

Trondheim kommune er med og bidrar faglig. Byantikvaren er positive til søknaden om en tilbakeføring av fasaden, istandsetting og helt nødvendig reparasjon.

Bane NOR kartlegger og innhenter detaljinformasjon og foreslår en fargesetting av stasjonen basert på spor og historiske referanser, som vil bidra til at Lademoen stasjon på nytt vil fremstå som en flott og majestetisk bygning. Fra Byantikvaren er det flere som deltar i prosjektet, med disse i spissen: Elisabeth Kahrs, Roy Åge Håpnes og Mette Bye.

Liv i stasjonen under oppussingen
Det er heldigvis en fleksibel leietager i stasjonsbygget, Statens vegvesen, som gjør at prosjektet raskt kan komme i gang. Statens vegvesen ønsker å være i bygget både under og etter byggeperioden og ser frem til at huset får en ny fasade som er bygget verdig.

Statens vegvesen har dessuten egne planer i området: de skal bygge en sykkelvei med fortau langs jernbanen, forbi området, som en fortsettelse av sykkelveien som ble åpnet ved Lileby tidligere i høst.

Fremdrift
Mange detaljer i pynt og staffasje skal kartlegges måltages, tegnes og lages. Dette arbeidet er allerede godt i gang i samarbeid med Trondheim kommunes byantikvarer. Arbeidet starter med å gjenskape den gamle fasaden på østre gavlvegg allerede i uke 48.

Det er planlagt kontinuerlig fremdrift til bygget står ferdig før jul 2022. Byggekostnaden er beregnet til 6 millioner kroner. Utførende vil være Braa & Sørvåg på tømrerfaget. Malermester Hepsø skal stå for restaurering av grunnmur og maling av bygget.


Hilsen Ronny.

“Nobody can guarantee a company or a concept eternal life, but no one can accuse me of not having tried to.”
["Ingvar Kamprad, 1926-2018, founder of IKEA."]


Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Ronny Maarud / YouTube
trainspottingbyronny
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt Ronny Maarud 189 30. November 2021, kl. 09:48
Re: [NO] Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt Torger Kielland 91 30. November 2021, kl. 14:49
Re: [NO] Lademoen stasjon tilbake til sin opprinnelige prakt Svein Rune Kjønnø 54 01. December 2021, kl. 16:29Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.