Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Opprett en ny profil

Bruksbetingelser

Enhver melding, bilde, eller informasjon du sender til dette forum forblir din opphavsrett, men du gir samtidig jernbane.net tilatelse til å publisere dette i forumet samt i andre medium jernbane.net måtte ønske. Det er helt opp til den driftsansvarlige om meldingen, bilde eller informasjonen blir vist eller ikke vist Der er forbudt å sende materiale hvor ikke innsender selv har opphavsrett (copyright) eller innsender har innhentet tilatelse fra vedkommende med opphavsrett, eller materiale som på annen måte er lovstridig.

Forumets brukere må lyde all norsk lovgivning samt lover og regler til eieren av serveren og siden (server and site). Du har ikke lov til å sende informasjon som krenker en annen persons beskyttede privatområde, som er til sjenanse, fornærmende, eller informasjon som er av fortrolig eller opphavsbeskytted natur. Dette forum drives som en offentlig (allmenn tilgjengelig) tjeneste og din mulighet til å bruke den kan avstenges til enhver tid og uten varsel gjennom den driftansvarlige.

Du må ikke betrakte den informasjon du sender til forumet som fortrolig og privat. Du må være klar over at den kan bli offentlig som følge av forumets vanlige drivemåte og karakter.

Det finnes ikke noen garanti for tjenesten.

Hvis du har spørsmål eller er i tvil om noe skal du ta kontakt med den driftansvarlige før du fortsetter.

Gjennom å kvittere (sende) dette skjema bekrefter du at du forstår og aksepterer de ovenstående betingelser. Registreringer der fullt navn ikke er oppgitt vil ikke bli akseptert.

Etter registrering vil du få tilsendt en e-post med instruksjoner for aktivisering av din profil. Får du ikke e-posten? Sjekk først om vår e-post havnet i SPAM-kurven.


Om du ikke finner den der vennligst kontakt oss på jernbane.net@gmail.com for ytterlige hjelp.
Terms of usage

Any messages or information you post to the forum become the sole property of the site operator and may or may not be displayed, at the sole discretion of the site operator. The posting of copyrighted or illegal material is prohibited-- you must obey all applicable local laws, including those of the server and site owner. You may not post information invasive of anothers personal privacy rights, harrasment, libelous, or information of a confidential or copyrighted nature.

This forum is provided as a public service and your usage of this service may be terminated at any time by the site operator without prior notice. Information submitted to the system should not be considered confidential or private and may be revealed as part of normal system operations. No warranty of service is implied.

If you have further questions, you must contact the site operator before continuing. By submitting this form, you acknowlege that you understand and agree to these conditions.


After registration you will receive an email with instruction on how to activate your account. If you do not recieve our email, please check your spam folder.

If you do not find it there contact us through email, jernbane.net@gmail.com for further assistance.Virkelig navn*:    First and last name / For- og etternavn
E-post*:    Your email adress / Din E-post-adresse
Passord*:    Choose a password / Velg et passord
    Confirm password / Bekreft passord
Spam-forhindring:
Vennligst skriv inn koden nedenfor i input-feltet. Dette er for å blokkere roboter som forsøker å poste til dette forumet automatisk. Hvis koden er vanskelig å lese, bare forsøk å gjette. Hvis du skriver inn feil kode, vil et nytt ord bli vist og du blir bedt om å forsøke på nytt. Dette gjentaes inntil du taster inn riktig kode.
*Requrired fields / Felt som må fylles ut